ROZSAH PRACÍ A DODÁVEK
Hrubá stavba s okny, fasádou a podbitím

(ceny platí pro okruh 40 km od Jaroměře), změna vyhrazena

1. Vyměření rodinného domu.

2. Založení stavby (za podmínek rovného terénu):

Výkop základových pasů šíře 600 mm, betonové základové pasy C 12/15, tři řady ztraceného bednění šíře 300 mm (to vše armováno dle projektové dokumentace). Výška cca 250 mm nad stávající terén. Hutnění desky za použití vytěžené zeminy, KARI sítě 150/150/5, betonová deska tl.100 -120 mm C 12/15. Kanalizace z domu dle projektu.

3. Obvodové stěny:

Cihly broušené POROTHERM Profi DRYFIX, zateplovací systém (ETICS), polystyren F70 tl.100 mm, perlinka, 2x lepidlo, fasáda (točená) akrylátová - Weber zrnitost 2 mm, barva dle vzorníku.

4. Izolace proti vlhkosti:

Izolační asfaltový radonový pás AL.

5. Střešní konstrukce:

Z vazníků se styčníkovými deskami (fa Kasper). Přesahy střech jsou opatřeny palubkami s min tl.15 mm se třemi nátěry dle vzorníku. Standardní tvar střechy je sedlový nebo valbový dle projektové dokumentace. Střešní fólie vysoce paropropustná 150 g/m2. Jako střešní krytina je používána betonová střešní krytina s doplňky. Žlaby, svody, háky jsou barevně lakovány.

6. Okna a balkónové dveře:

Pětikomorový systém, konstrukční šířka 70 mm. Tepelně izolační trojsklo, Ug = 0,7 W/m2K, teplý okraj skla (šedý plastový distanční rámeček TGI-W) výrazně potlačuje možnost vzniku kondenzátu. S tímto zasklením dosahují výrobky min. Vnější barva okna (dle vzorníku), vnitřní/bílá. Parapety dle nabídky.

7. Vstupní dveře:

Dodávka různých druhů výplní plastových dveří.

8. Stavební dokumentace:

V kupní ceně není zahrnuta dokumentace pro stavební povolení.

9. Garance pevné ceny:

Garance pevné ceny platí, je-li do 2 měsíců od data podepsání Smlouvy o dílo vydáno povolení stavby rodinného domu.

10. Součástí prací a dodávky není:

Vše, co není specifikováno tímto popisem.

11. Nad rámec rozsahu dodávky:

Na upřesnění dodávky rozsahu prací, výběr materiálů a zařízení dle požadavků (zde se jedná o navýšení ceny) objednatele.

12. Rozsah prací a dodávek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na dodávku a montáž rodinného domu.