ROZSAH PRACÍ A DODÁVEK
Stavba rodinného domu na klíč

(ceny platí pro okruh 40 km od Jaroměře), změna vyhrazena

1. Vyměření rodinného domu.

2. Založení stavby (za podmínek rovného terénu):

Výkop základových pasů šíře 600 mm, betonové základové pasy C 12/15, tři řady ztraceného bednění šíře 300 mm (to vše armováno dle projektové dokumentace). Výška cca 250 mm nad stávající terén. Hutnění desky za použití vytěžené zeminy, KARI sítě 150/150/5, betonová deska tl.100 -120 mm C 12/15. Kanalizace z domu dle projektu.

3. Obvodové stěny:

Cihly broušené POROTHERM Profi DRYFIX, zateplovací systém (ETICS), polystyren (F100, tl.120mm), perlinka, 2x lepidlo, fasáda (točená) akrylátová - Weber zrnitost 2 mm, barva dle vzorníku.

4. Vnitřní stěny:

Pórobetonové tvárnice 100-150 mm, perlinka, lepidlo, štuková omítka, vápenocementová jádrová omítka.

5. Izolace proti vlhkosti:

Izolační asfaltový radonový pás AL.

6. Stropní konstrukce:

Zavěšený sádrokartonový (protipožární) podhled tvořený ocelovou konstrukcí se sádrokartonovou deskou tl.12,5 mm, parozábranou a pásy z minerální vlny, tl. 300 mm. Schody na půdu.

7. Střešní konstrukce:

Z vazníků se styčníkovými deskami (fa Kasper). Přesahy střech jsou opatřeny palubkami s min tl.15 mm se třemi nátěry dle vzorníku. Standardní tvar střechy je sedlový nebo valbový dle projektové dokumentace. Střešní fólie vysoce paropropustná 150g/m2. Jako střešní krytina je používána betonová střešní krytina s doplňky. Žlaby, svody, háky jsou barevně lakovány.

8. Okna a balkónové dveře:

Pětikomorový systém, konstrukční šířka 70 mm. Tepelně izolační trojsklo, Ug = 0,7 W/m2K, teplý okraj skla (šedý plastový distanční rámeček TGI-W) výrazně potlačuje možnost vzniku kondenzátu. Vnější barva okna (dle vzorníku), vnitřní/bílá. Parapety dle nabídky.

9. Vstupní dveře:

Dodávka různých druhů výplní plastových dveří.

10. Vnitřní dveře:

Dřevěné dveře a zárubně s možností prosklení.

11. Podlahy:

Anhydritové podlahy. Izolace polystyren 100 mm. Dlažba, plovoucí podlaha, linoleum, vše do 300Kč/m2.

12. Teplovodní topení:

Elektrický, nebo plynový kotel se zásobníkem na TUV, topením do podlahy. Topné médium-voda. V koupelně žebřík.

13. Keramické obklady:

Výška obkladů v koupelně pod strop, na WC do výšky 140cm. Cena obkladů do 300 Kč/m2.

14. Malířské práce:

Bílá malba.

15. Komín:

Pro připojení krbu či krbových kamen. Průměr 200 mm.

16. Zdravotechnika:

Kompletní rozvody kanalizace a vody. Maximální počet zařizovacích předmětů obsažených v ceně: akrylátová vana 180 cm v bílé barvě, páková mísicí baterie, 2 keramická umyvadla v bílé barvě s pákovou mísicí baterií, 2 keramické stojací klozety s nádržkovým splachovacím zařízením.

17. Elektroinstalace:

Kompletní rozvody elektroinstalace včetně vypínačů a zásuvek, bez světel. Hlavní domovní rozvaděč a jeho napojení na hlavní domovní přívod el. energie. Rozvod kabeláže pro EZS.

18. Stavební dokumentace:

V kupní ceně není zahrnuta dokumentace pro stavební povolení.

19. Garance pevné ceny:

Garance pevné ceny platí, je-li do 1 měsíce od data podepsání Smlouvy o dílo vydáno povolení stavby rodinného domu.

20. Součástí prací a dodávky není:

Vše, co není specifikováno tímto popisem.

21. Nad rámec rozsahu dodávky:

Na upřesnění dodávky rozsahu prací, výběr materiálů a zařízení dle požadavků (zde se jedná o navýšení ceny) objednatele.

22. Rozsah prací a dodávek je nedílnou součástí smlouvy.