Projektování domů

V rámci předprojektové přípravy, projekčních prací a inženýringu zajišťujeme:

  • geodetické zaměření pozemku
  • hydrogeologický a radonový průzkum
  • zpracování projektů včetně rozpočtů a výkazů výměr
  • inženýrskou činnost pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • stavební dozor během výstavby
  • kolaudační rozhodnutí
Ing.Miloslav Hloucal
LLC technology s.r.o.
Pouchovská ulice
500 03 Hradec Králové
IČ:495 059 247
Tel.:777 314 064
E-mail:m.hloucal@gmail.com